"EVO, ZARUČNIK DOLAZI O PONOĆI"

U Grkokatoličkoj Crkvi, kao i u svim crkvama bizantskog obreda, na Veliki ponedjeljak, utorak i srijedu moli se tzv. "Zaručnička jutrenja" - koja crpi svoj naziv i temu iz Isusovih posljednjih govora i prispodobe o dolasku Zaručnika o ponoći. Moli se kasnije uvečer prethodnog dana ili rano ujutro na sam dan ova tri prva dana Velikog tjedna.

klikni na sliku ili https://drive.google.com/file/d/1wwzDcldp2rD85YqzZWHHe0OP_9QNdbbX/view?usp=sharing