TROPAR, gl. 4.: Spomendan Tvoj, Kriste Bože naš, zasja svijetu kao svečani blagdan. Od Tebe ribari naučiše prinositi Tebi beskrvnu žrtvu u kruhu i vinu, i na taj način činiti božanski spomen na Tebe. Gospode, slava Tebi!

KONDAK, gl. 4.: Evo Krist je pred nama kao hrana svima. Dođite, i padnuvši na koljena poklonimo se Kristu Bogu, koji je u ovim tajnama na otajstveni način prisutan! Stoga puni pokajanja zavapimo njemu: Vladaru, nemoj nas opeći nedostojnom pričešću, već spali grijehe, i očisti duše naše!

STIHIRE: Čovjekoljupče, Ti si otkrio veliko otajstvo svojega utjelovljenja, kada si bio na večeri sa svojim učenicima i rekao im: Jedite kruh koji daje život, to je Tijelo moje i pijte Krv života vječnoga. 

Dođite danas slavitelji i radosno uzveličajmo spasonosnu svetkovinu Kruha koji život daje i Jaganjca Božjega koji oduzima grijehe svijeta. Svetkujmo danas ne u kiselosti stare zlobe, već u slasti čistoće i pravde. Očistivši se, postanimo dostojni dionici ovoga slavlja, da zadobijemo baštinu Kristova carstva vječnoga.