KANON BOŽANSKOM, ŽIVOTVORNOM I PRESVETOM DUHU TJEŠITELJU
Sv. Maksim Grk, glas 4.

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

I uvodne molitve (načalo).

Pjesma 1.

Irmos: Onaj koji je bio spor na riječima bî prekrit božanskom sjenom i primi božanski napisan Zakon. Jer zbaciši sjenu s misaonih očiju, on ugleda Onoga koji jest i spozna istinitoga Duha, kojega s pjesmama uzveliča.

Pripjev: Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Učitelju koji si nekioć nahranio Izraela manom u pustinji, ispuni moju dušu presvetim Duhom kako bih ti vazda bogodostojno služio.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Vazda u pogibelji zbog oluja strasti i duhova koja mi dušu valja, u tebe polažem nadu spasenja, svedobri Tješitelju i pravi Bože.  

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Tonući bespomoćno u dubinama neznanja i lijenosti teških nemara, vapijem tebi koji si sama čistoća: Izbavi od propasti dušu moju.

Slava, I sada:  Ti si jedina istinski vrt u kojem je izrastao Božanski Život sviju, Bogorodice. Učini dušu moju plodnim tlom za Sina svoga.

Pjesma 3.

Irmos: Davno nekoć jednostavna molitva moćnom Bogu svake utjehe koju poniznom dušom  izreče proročica Ana, raskine okove neplodnosti i oslobodi nerotkinju nepodnošljive sramote.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Velika je spoznaja tvoje dobrote, presveta Trojice jer ona obnavlja u nama ono što je stvoreno prema tvom božanskom liku, kojega si neizrecivo objavio čudesnim utjelovljenjem Jednoga od Trojice.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Učitelju, uresi um moj svojim svetim darima i mislima svetog strahopoštovanja, kako bih u smirenju i pobožnoj predanosti svoje duše slavio tebe, Tješitelja božanskoga.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Molim se tebi, Učitelju, ne daj da me unište skriveni pokreti moje puti što ih u meni bude strasti  ponosa i oholosti jer mi baš oni najteže onečišćuje ranjenu dušu.

Slava, I sada: Samilosno pogledaj na tvrdokornost moha srca, preslavna Bogorodice, i rasvijetli tamu duše moje.

Sjedalan, glas 1.

Pjesmama dostojno proslavimo i veličajmo Život svega, vječnotekući Izvor božanskih darova, presvetoga Duha koji je istobitan s Ocem i jednakovječan Sinu te ga vjerom kao Boga častimo.

Pjesma 4.

Irmos: O Riječi i Kralju kraljeva, koji si se jedini rodio od Onoga koji ti je istobitan, od Oca koji je bez uzroka. Uz tebe je Duh tvoj koji ti jednak u moći i kojega si kao Dobrotvorca poslao učenicima svojim i koji ti pjevaju: Slava moći tvjoj, Gospode.

     Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Gospode, učini me dostojnim čuti topliko željeni tvoj poziv. kojim ćeš sve svete svoje pozvati u svoju svadbenu dvoranu.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Osuđena čovjeka kojega je prevario otac laži ti si potražio, spasio i uzdignuo, trojedini Bože. Ojačaj svojom nebeskom snagom moje srce koje je otežalo od tuge i u dobru utvrdi misli moje.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Strahom Božjim poput čavla rani moje razmišljanje koje je opsjednuto putenošću, i prestraši mi dušu mislima o vječnoj propasti.

Slava, I sada: Molitvama svojim, Preslavna, utvrdi me u strahopoštovanju i ljubavi prema Bogu jer opasno tonem u duševnim dvojbama.

Pjesma 5.

Irmos: Prosvijetljena djeco Crkve, primite vatrenu rosu Duha, očišćenje grijeha koje donosi oslobođenje, jer evo iz Siona je Zakon izišao: blagodat Duha u ognjenim jezicima.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Vodi moj život prema svojim spasonosnim zapovijedima, nadstvarna Trojice i prosvijetli mi dušu svojim životom, ja ti se molim.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Dobrohotno me odriješi uza teških prijestupa koje me sapinju, o Svedobri, i podari mi krila po ljubavi za čistoćom.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Po tvojoj božanskoj blagodati, Tješitelju, prosvijetli mi dušu koja je potamnjena strastima i odagnaj od nje duboku tamu zablude.

Slava, I sada: Odagnaj od moje duše zle misli, koje ju stalno napadaju, Čista, i prizovi mi dušu k razumnosti jer je zbog prekršaja božanskih zapovijedi postala nerazobritom.

Pjesma 6.

Irmos: Kao što si spasio Jonu proroka iz utrobe morske nemani, Kriste Gospode, očišćenje i spasenje naše, ti si zasjao od Djevice kako bi od propasti izbavio Adama, u čijem padu je sav naš rod pao.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Davim se u svojoj zatrovanoj duši koja je ogorčena tjelesnim strastima, utapajući se kao u bezdanu, molim ti se, Spasitleju: vrati mi život po potovima izvora koji je u tebi.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Pred svim tvojim otajstvima priliči velika tišina i šutnja jer ti si Trojica jedne Biti koja je sjedinjena bez miješanja. Spasi, nestvorena Trojice, mene koje sam stvorenje tvojih ruku.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Razumom sam pao u opasne pogibli i posve me obuzela tjeskoba, i upadam u različite nesreće. Valjam se poput broda na valovima mora. Predobri Tješitelju, izbavi me žurno od ove pogubne nevolje, ja ti se molim.

Slava, I sada: Spotaknuo sam se teškim padom, raskinuvši svoje zavjete tvom Sinu. Ipak ti se molim, Bezgrješna, kao izvoru milosrđa i bezdanu dobrote i ljubavi, moli ga da mi bude milostiv.

Kondak, glas 2.:

Presveti Duše, živote, svjetlosti i utjeho, nado i radosti sviju: udijeli svoje darove onima koji te ispovijedaju Bogom,  jednakoslavnom Ocu i Sinu, i podari im oproštenje grijeha.

Pjesma 7.

Irmos: Zvuk milozvučnih glazbala pozivao je ljude da se klanjaji bezdušnim idolima izlivenim od zlata, ali je svjetlosna blagodat Tješitelja učinila da kliču: Blagoslovljena budi jednakomoćna i subespočetna sveta Trojice.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Očisti me od svega zla i zlih djela, Spasitelju, i obogati presvetim darima božanskoga Tješitelja mene koji pjevam: Blagoslovljen budi, Bože otaca naših!

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Smekšaj mi srce koje je tvrđe od bilo kojeg željeza i kamena, Spasitelju, kako bih spašen s iskrenim kajanjem klicao: Blagoslovljen budi, Bože otaca naših!

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Zarobljen i pritisnut zlim i grješnim navadama, pred tobom, Svedržiteljem, padam i molim: Oslobodi me ovih okova zla.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Po svojoj silnoj moći i dobroti okrijepi mi grijehom onemoćalu dušu da bih spašen klicao: Blagoslovljen budi, Bože otaca naših.

Slava, I sada: Udostoj se prosvijetliti mi razum i dušu božanskim mislima i usrdnim pokajanjem, koji su omračeni grijehom, ti koja si puna blagodati Božje, kako bih ti s arkanđelom pjevao: Raduj se, Vladarice.

Pjesma 8.

Irmos: Trosjajni lik Božanstva razvezuje okove i orošava plamen, a sve stvoreno ga  blagoslivlja kao Dobročinitelja i Spasitelja i Dovršitelja svega.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Oslobodi me od razarajućeg plamenja nepoštenih misli, Isuse moj, kako bih te čistim srcem slavio.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

S tvojim bestjelesnim služiteljima pjevamo ti hvale, svevišnja i svedržiteljna Trojice, mi, tvoje sluge od praha načinjene, i uzvisujemo te uvijeke!

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Istjeravši iz duše razorne navale nevidljivih mojih neprijatelja, Tješitelju, udostoj me ispuniti blagodaću svojom.

Blagoslivljajmo Oca i Sina i Svetoga Duha Gospoda.

Udostoj me uslišanja, Tješitelju, svih pravednih molbi koje bdijući s ljubavlju i strapoštovanjem preda te iznosim.

Hvalimo, blagoslivljajmo i klanjajmo se Gospodu,
   slaveći i uzvisujući ga dovijeka!

Preslavna, učini me ljubiteljem božanske mudrosti Istine, i ispravi mi pute strahopočitanjem i ljubavlju.

Pjesma 9.

Irmos: Raduj se, Kraljice, slavo majki i djevica! Tebe ni najvještija, ni najizvrsnija usta ne mogu dostojno hvaliti, a svaki um zastaje pred neshvatljivim tvojim porodom: Stoga te vi veličamo.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Spasitelju, Prosvjetitelju i Branitelju moj: po molitvama prečiste svoje Majke ne liši me svoje  božanske radosti.

Sa strahopoštovanjem padam nice, ja koji sam od praha, i s nebeskim silama se klanjam, vapeći ti s ljubavlju: Presveta Trojice, slava tebi.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Spasi mene koji pjevam, hvalim i slavim vlast tvoje nedostižne slave.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Pouči me dobrom životu, poslušnošću zapovijedi i razumijevanju božanskih istina, Božanski Tješitelju, kako bih te dostojno veličao.

Slava, I sada: Presveta Bogorodice i božanska Posrednice, prenesi moju skromnu molbenicu božanskom Tješitelju, ja te molim.

I zatim stihovi:

Spasi od nevolje slugu svoga, Tješitelju Dobri, i u svojoj ljubavi pogledaj nam tvrdoću moga srca te mi prosvijetli dušu.

Uistinu je dostojno veličati tebe, Riječi Božja, pred kojim u zadivljenosti drhte kerubini i kojega proslavljaju nebeske vojske: Kriste, Darovatelju života, koji si nepromjenjeno utjelovljen od Djevice.

Uistinu je dostojno veličati te pohvalama i sa strahopoštovanjem ti pjevati, Predobri i Presveti, Uzdržitelju našega života, Veliki i Divni, koji s Ocem i Sinom kraljuješ kao Bog nad svim vidljivim i nevidljivim, Božji Duše koji od Oca proishodiš.

Slava: S božanskim hvalama pjevamo ti kao Bogu: Ocu , Sinu i božanskom Duhu, trojstvenoj Moći i jedinstvenoj Vlasti.

I sada: Vladarice i Majko Otkupiteljeva, primi molbe nedostojnih svojih slugu i udjeli im oproštenje grijeha i ljubav za prevednim i Boga dostojnim životom.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada I vazda I u vijeke vjekova. Amin.

Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj.

Molitvama svetih otaca naših, Gospode, Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.