Na inicijativu o. Nikole Stupjaka obišli smo našu vjernicu, dugogodišnju počimalju u grkokatoličkoj crkvi u Kaniži, koja je bolesna i trenutačno živi s ķćerkom i zetom u Slavonskom Brodu koji se brinu za nju. S obzirom da gospođa Eva zna izuzetno puno napjeva i molitava koje je naučila u svome životu pjevajući u crkvi od malih nogu, izuzetna radost nam je bila služiti moleben presvetoj Bogorodici zajedno s njom u ove dane svibanjske pobožnosti s obzirom da je ona cijeli svoj život to činila u svojoj zajednici u Kaniži. Njen župnik o. Nikola predvodio je pjevanje onako kako se to čini u selu Kaniža, baka Eva i ukućani su pjevali dok je o. Aleksandar Hmilj služio moleben u domu bolesnice. Ova naša skromna gesta veliko je hvala gospođi Evi za sav trud koji je ostavila u grkokatoličkoj župi Kaniža. Neka joj Gospod udjeli zdravlje i velike milosti (o. Aleksandar Hmilj)