KLIKNI NA SLIKU ILI: https://drive.google.com/file/d/0B3ND72wxdm5iTlFUcFhqajJtcXc/view?usp=sharing

TEKST:

Nakon Šestopsalmja, Aleluja, sa stihovima, gl. 8., sporo i melodično i zatim:

Tropar, gl. 8.:

Kad su slavni učenici na večeri pranjem nogu bili prosvijetljeni, tada je nečasni Juda, srebroljubljem zaveden, bio omračen. I on predade sucima bezakonja Tebe, pravednoga Suca. Gledaj ljubitelja bogatstva koji se je radi njega objesio. Izbjegavaj nezasitnu dušu, koja se usuđuje počiniti nešto slično protiv Učitelja! Slava Tebi, Gospode, koji si prema svima dobar 3x.

I odmah:

Čitanje Evanđelja po Luki (22, 1-39)

U ono vrijeme, približio se Blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha. Glavari svećenički i pismoznanci tražili su kako da Isusa smaknu jer se bojahu naroda. A Sotona uđe u Judu zvanog Iškariotski koji bijaše iz broja dvanaestorice. On ode i ugovori s glavarima svećeničkim i zapovjednicima kako da im ga preda. Oni se povesele i ugovore da će mu dati novca. On pristade. Otada je tražio priliku da im ga preda mimo naroda. Kada dođe Dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo žrtvovati pashu, posla Isus Petra i Ivana i reče: "Hajdete, pripravite nam da blagujemo pashu." Rekoše mu: "Gdje hoćeš da pripravimo?" On im reče: "Evo, čim uđete u grad, namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim u kuću u koju uniđe. I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište prostrto: ondje pripravite." Oni odu, nađu kako im je rekao i priprave pashu. Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im: "Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem." I uze čašu, zahvali i reče: "Uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe." I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen." Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva. A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. Sin Čovječji, istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje." I oni se počeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što učiniti. Tko je najveći? Uto nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći. A on im reče: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. Vi nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj. Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje. Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac: da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći dvanaest plemena Izraelovih. Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću." Petar mu reče: "Gospode, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt." A Isus će mu: "Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pijetao dok triput ne zatajiš da me poznaš." Čas odlučne borbe. I reče: "Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?" Oni odgovore: "Ništa." Nato će im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se." Oni mu rekoše: "Gospode, evo ovdje dva mača!" Reče im: "Dosta je!" Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i njegovi učenici.

 

Psalam 50.

Kanon, gl. 6

 

 

Irmos: Udarcem se Crveno more razdvoji a valovita dubina se osuši, te nenaoružanima posta prohodnom a naoružanima do zuba grobom. I zaori se bogougodna pjesma: Krist, Bog naš, slavno se proslavi!

- Slava tebi, Bože naš, slava tebi!

Svestvoriteljska i Životodavna, beskrajna Božja Mudrost sazdala je sebi dom od prečiste i djevičanske Majke. Odjeven u hram tijela, Krist Bog naš, slavno se proslavi!

Uvodeći prijatelje svoje u otajstvo, istinita Božja Premudrost pripremila je stol hrane za dušu i vjernima pomiješala čašu besmrtnosti: Pristupimo pobožno i kliknimo: Krist Bog naš, slavno se proslavi!

Poslušajmo, svi vjerni, nestvorenu i naravnu mudrost Božju koja nas saziva uzvišenim navještajem, jer viče: Kušajte i razumjevši da sam Ja Krist, kliknite: Krist Bog naš, slavno se proslavi!

Slava, I sada: Katavasija: Irmos.

Pjesma 3.

Irmos: Kao Gospod svega i Stvoritelj, bestjelesni Bog, osiromašivši sebe siđe da bi stvorenje sjedinio sa sobom i sada se kao Pasha sebe unaprijed žrtvuje za one za koje želi umrijeti: Jedite, govoreći, tijelo moje i u vjeri se učvrstite!

 

Napunio si radosnu čašu otkupljenja svega roda ljudskoga i napojio njome učenike svoje, Dobri, kao Onaj koji sam sebe otajstveno prinosi, govoreći: Pijte krv moju, i u vjeri se učvrstite!

Bezumni čovjek je među vama kao izdajnik – predskazao si učenicima svojim, Nevini – i on neće razumijeti ovoga i kao bezuman neće shvatiti. Ipak, u meni ostanite i u vjeri se učvrstite!

Slava, I sada: Katavasija: Irmos.

Sjedalni, gl. 1.

Ti koji si stvorio jezera i izvore i mora, učeći nas najodličnijoj poniznosti, ubrusom si se opasao i učenicima oprao noge, ponizujući se u preobilju svoga milosrđa, a nas uzdižući iz ponora zlobe, jedini Čovjekoljupče!

Slava, gl. 3.: Ponizivši se u svom čovjekoljublju, oprao si noge učenicima svojim i uputio ih na božanski put. Petar, ne davši se isprva oprati, pokorio se učas božanskoj tvojoj odredbi i opran, tebi se usrdno molio da nam daruješ obilje milosti.

I sada, gl. 4.:  Blagujući s učenicima svojim, Vladaru, objavio si im presveto otajstvo da ćeš biti  zaklan, po čemu smo oslobođeni od truleži mi koji štujemo tvoju časnu muku.

 

 

 

Pjesma 4.

Irmos: Predvidjevši neizrecivost tvoga otajstva; Kriste, prorok je unaprijed navijestio: Pokazao si moćnu ljubav jakosti svoje, Oče milosrdni, jer si kao otkupljenje svijeta poslao Jedinorođenoga Sina, o Dobri!

Idući na muku svoju, Kriste, po kojoj se na sve od roda Adamova izlilo oslobođenje od mukâ, rekao si prijateljima svojim: S vama sam htio blagovati ovu Pashu jer Otac me, kao Jedinorođenca za pomirnicu na svijet poslao.

Pričešćujući se čašom, Besmrtni, govorio si učenicima svojim: Neću više piti od roda trsova dok dok sam s vama jer Otac me kao Jedinorođenca za  pomirnicu na svijet poslao.

Prijateljima si svojim govorio, Kriste: U kraljevstvu svome ja ću piti novo nadnaravno piće jer ću s vama biti kao Bog s bogovima. Tá Bog me kao Jedinorođenca za pomirnicu na svijet poslao.

Slava, I sada: Katavasija: Irmos.

Pjesma 5.

Irmos: Sjedinivši se svezom ljubavi i predavši se Kristu koji svime vlada, apostoli su oprali svoje noge za  propovijedanje mira svemu svijetu.

Premudrost Božja koja vlada nesavladivim nebeskim vodama, obuzdava bezdane i kroti more, sada ulijeva vodu u umivaonik i on, Gospodar, slugama svojim pere noge!

Gospodar koji odijeva nebo oblacima, pokazuje učenicima primjer poniznosti, opasuje se ubrusom i prigiba koljena da bi slugama oprao noge - On u čijoj ruci je dah svih živih bića.

Slava, I sada: Katavasija: Irmos.

Pjesma 6.

Irmos: Opkolio me najdublji bezdan grijeha i ne podnoseći više oluju, tebi, Vladaru, poput Jone vapijem: Izvedi me iz propasti!

Vi me zovete Gospodom i Učiteljem, učenici, jer to uistinu jesam – govorio si, Spase, – pa nasljedujte primjer kojega ste od mene vidjeli!

Tko nema nečisti, nema potrebe da mu se operu noge. A vi ste čisti, o učenici, ali ne svi jer jedan od vas luduje zlim naumom.

Slava, I sada: Katavasija: Irmos.

Kondak, glas 2.:

Primivši kruh u ruke, izdajnik ih potajno pruža da primi cijenu Onoga koji rukama svojim sazda čovjeka. I ne popravljiv ostaje, Juda, sluga i varalica.

Ikos: Sa strahopoštovanjem se približimo otajstvenom stolu i čistim dušama primimo kruh; ostanimo uz Učitelja i gledajmo kako učenicima svojim pere noge i ubrusom ih briše. Činimo i mi kako vidjesmo, služimo jedni drugima perući si uzajamno noge jer tako sam Isus svojim učenicima zapovijedi; ali ne posluša to Juda, sluga i varalica.

Sinaksar: Na sveti i veliki četvrtak, kako su divno ustrojili božanski oci, primivši jedan od drugoga, počev od božanskih apostola, iz svetih i božanskih Evanđelja, predadoše da svetkujemo četiri stvari: Sveto pranje nogu, Otajstvenu večeru – predanje svetih otajstava, nadnaravnu molitvu i sâmo izdajstvo (Judino). Budući da se židovska Pasha trebala žrtvovati kad prođe petak, bijaše dakle prikladno, da se slaže utsanovljenje s istinom, kako bi se i naša Pasha – Krist, to jest Gospod naš Isus Krist, žrtvovala unaprijed, kako kažu sveti oci, dakle da ju izvrši s učenicima u četvrtak uvečer. Jer ta se večer i čitav petak kod Židova računaju kao jedan dan, budući da oni tako broje noć i dan… Zbog svega ovoga što se dogodilo u četvrtak i u noći njegovoj, i mi svetkujemo te sa strahopoštovanjem se spominjemo na ona strašna i neizreciva djela i događaje. Po neizrecivom tvom milosrđu, Kriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Pjesma 7.

Irmos: Mladići u Babilonu se ne pobojahu plamena u peći, već bačena usred ognja orošeni pjevahu: Blagoslovljen budi, Gospode, Bože otaca naših!

Juda klimajući glavom otiđe za svojim zlim naumom, ištući pogodno vrijeme da preda Suca na osudu, Njega koji je Gospod svih i Boga otaca naših!

Jedan će me od vas izdati! – govorio je Krist svojim prijateljima. Zaboravivši na veselje,  oni se ispune tugom i strahom, pitajući: Tko je taj? Kaži nam, Bože otaca naših!

Onome koji drsko sa mnom umače ruku svoju u solnicu bi bolje bilo da nikada nije prošao kroz vrata života! Njega, koji je bio izdajnik, pokazao je Bog otaca naših.

Slava, I sada: Katavasija: Irmos.

 

Pjesma 8.

Irmos: Blaženi se mladići u Babilonu nekoć izložiše opasnosti poradi zakona otaca; pogazili su carevu bezumnu zapovijed te zahvaćeni ognjem koji ih ne proguta, zapjevali su Svedržitelju dostojnu pjesmu: Sva djela Gospodnja, slavite Gospoda, i uzvisujte ga dovijeka!

Blaženi su apostoli, kao Sustolnici Riječi na Sionu s njime ustrajali te išli za Pastirom kao jaganjci. Sjedinjeni pak s Kristom od koga se ne odvojiše, nahranjeni božanskim riječima, zahvalno govorahu: Sva djela Gospodnja, slavite Gospoda, i uzvisujte ga dovijeka!

Iškariot zloga imena, namjerno zaboravivši zakon prijateljstva, upravi noge koje mu opra na izdaju, i premda blagova kruh tvoj, to jest Božansko Tijelo, podigne petu na te, kriste, te ne nauči klicati: Sva djela Gospodnja, slavite Gospoda, i uzvisujte ga dovijeka!

Nesavjesni je primio Tijelo koje otpušta grijeh i božansku Krv koja se za svijet prolijeva, i bez srama je pio onu koju za cijenu proda. Nije odbacio zlo te ne nauči pjevati: Sva djela Gospodnja, slavite Gospoda, i uzvisujte ga dovijeka!

- Hvalimo, blagoslivljajmo i klanjajmo se Gospodu, slaveći i uzvisujući ga dovijeka!

Katavasija: irmos.

Pjesma 9.

Irmos: Dođite, naužijmo se uzvišenim mislima  gostoprimstva Gospodnjega i gozbe besmrtnosti u gornjoj sobi (Dvorani), poučimo se svetoj spoznaji o Riječi koja siđe i koju veličamo!

Idite – reče Riječ učenicima – i pripremite Pashu u gornjoj sobi gdje se utvrđuje um onih koje uvodim u otajstvo po beskvasnoj riječi istine, te veličajte snagu milosti!

Otac me prije vjekova rodio kao svoju Stvoriteljsku Premudrost, i učinio me početkom puta za djela svoja, koja se sada otajstveno dovršuju.  Budući po naravi nestvoren, sada prisvajam glas onoga čiju narav na sebe uzeh.

Kao što sam čovjek po naravi a ne po umišljaju, tako je Božja narav koja sa mnom sjedinjena po uzajamnoj razmjeni. Spoznajte me stoga, kao jednoga Krista, koji u sebi čuvam one naravi od kojih i u kojima jesam, i od kojh jesam.

Slava, I sada: Katavasija: Irmos.

Svjetilan

Ložnicu tvoju vidim, Spase moj, ukrašenu, a nemam odjeće u kojoj bih u nju ušao: Prosvijetli haljinu duše moje, Svjetlodavče, i spasi me. 3x

 

Stihiri na Pohvale, gl. 2.

Danas se sabrao zločinački skup koji želi Stvori­telja i Uzdržavatelja svega, predati Pilatu. O, bezakonici i nevjernici! Kako se usuđujete suditi Onoga koji je došao suditi žive i mrtve, te ga predati na muke, Njega koji nas liječi od svih zala? Premilostivi Gospodine, velika je Tvoja milost! Slava Tebi!

Nevjerni Juda, koji je na Večeri zajedno s Tobom, Gospodine, umočio svoju ruku u zdjelu, sada pruža be­ zakoničke ruke kako bi uzeo srebrnjake. Znao je pro­cijeniti vrijednost pomasti, a ne boji se prodati Tebe ne­procjenjivoga i pružiti svoje noge da ih Ti opereš. On je izdajnički polju bio Tebe, Vladara, i tako Te predao be­zakonicima, odrekao se apostol-skoga zbora i dobio tri­deset srebrnjaka koje je poslije odbacio, te nije ugledao Tvojega Uskrsnuća, po kojemu nam se smiluj!

Juda, grješni izdajnik, izdajničkim poljupcem izdao je Spasitelja, Gospodina, i kao slugu prodao Gospoda­ra svega stvorenoga. Kao ovca na klanje pošao je u smrt Božji Jaganjac, Sin Očev, jedini mnogomilostivi.

Juda se pokazao sluga i lukavac, učenik i izdaj­nik, prijatelj i davao po djelu. lšavši za Učiteljem i slušajući ga, smišljao je u sebi kako će ga izdati i govorio je: Ja ću ga prodati i dobiti veliko bogatstvo. Htio je i pomast prodati te lukavo uhvatiti Isusa i poljupcem izdati Krista. Kao janje na klanje ide u smrt Jaganjac Božji, jedini mi­losrdan i čovjekoljubiv.

Slava, I sada: Jaganjac, kojega je pro rekao Izaija, ide u dragovoljnu smrt i daje svoja leda izraniti, i obraze ispljuskati. Ne skriva lice svoje od sramotnog pljuvanja i prima osudu na smrt neča­snu. Sve ovo prima dragovoljno On, Bezgrješni, kako bi svima darovao uskrsnuće od mrtvih.

Na Pristihovlju glas 8.

Danas se protiv Krista sabralo vijeće nepoštenih i odluči­lo učiniti zlo djelo, poslati Njega nevinoga Pilatu na smrt. Danas si Juda stavlja oko vrata srebrno uže i rješava se ze­maljskoga i nebeskoga života. Danas Kajfa, mimo svoje volje, prorokuje: Bolje da jedan umre za narod. Evo, Krist je došao trpjeti za naše grijehe da nas oslobodi od vražjega sužanjstva, jer je dobar i čovjekljubiv.

- Onaj koji jede kruh moj, petu na me podiže.

Danas Juda skriva u sebi lice dobročinitelja ubogih, a otkriva lice lihvara. On hini brigu za bijedne i prodaje po­mast; ali ne onu što ju je donijela grješnica, već Nebesku Pomast, za koju dobiva srebrnjake. Hita glavarima naro­dnim i govori im: Što ćete mi dati, ja ću vam ga predati? Nisku cijenu on predlaže kako bi kupci prihvatili ponudu. Neprocjenjivoga želi prodati ne mareći za cijenu, kao da prodaje odbjegloga roba, jer običaj je lopovu neprocjenjivo obescijeniti. Danas učenik baca Pisma jer ga je bezumna pohlepa za novcem ispunila nečovječnošću prema svojemu Vladaru. Bježimo od ovakve napasti izavapimo: Veletrpljivi Gospodine, slava Tebi!

- Izašavši van u srcu svojem zlo smišlja.

Tvoja te narav, Judo, ispunja zlom! Bolujući od pohlepe za novcem, navukao si na sebe prezir svih ljudi. Ako si Ijubio bogatstvo, zašto si došao onomu koji naučava siromaštvo? Ako si Ijubio Učitelja, zašto si prodao Ne­procjenjivoga i poslao ga u smrt? Zaprepasti se, sunce, stenji zemljo i dršćući klikni: Milosrdni Gospodine, sla­va Tebi!

- Nepravednu riječ protiv mene iznesoše.

Neka nitko od vas vjernih ne bude izdajnik na Vladare­voj Večeri. Neka nitko, poput Jude, ne pristupa grješan Svetom Stolu. Uzevši zalogaj Kruha, on se preobrazio. Naizgled je učenik, a zapravo je ubojica. Vijećao je sa Židovima, a prebivao s apostolima. Mrzeći, dao je cjelov kojim je prodao Boga i Spasitelja naših duša koji nas je otkupio od prokletstva.

Slava: Tvoja te narav, Judo…

I sada: Otkrivajući otajstvo svojim učenicima, učio si ih govo­reći: O, braćo, pazite da vas ništa ne rastavi od mene. Ako i nastradate, ne bojte se, jer ste u meni. Nisam došao da mi se služi, već da svoj život predam za spasenje svijeta. Ako me hoćete nasljedovati, onda onaj koji želi biti prvi, neka bude posljednji, a onaj na vlasti neka svi­ma služi. Ostanite u meni i donijet ćete plod. Ja sam trs koji život dajem.

Dobro je slaviti Gospoda… i ostalo.

Slijedi odmah Prvi čas na kojem se govori:

Tropar proroštva, gl. 3.

Gospode, ti udaran za rod ljudski i nisi se protivio: Oslobodi od truleži život naš, i spasi nas!

Slava, I sada: Isto.

Prokimen, gl. 1.

Neka spoznaju neznabošci daje je Gospod ime tvoje! – Bože, tko tebi može biti sličan?

Čitanje iz proroštava Jeremije
(11, 18-23; 12, 1-5; 9-11 i 14-15)

Gospod mi objavi te znam! Tada mi ti, Gospode, razotkri njihove spletke. A ja bijah kao jagnje krotko što ga vode na klanje i ne slutih da protiv mene snuju pakosne naume. "Uništimo drvo još snažno, iskorijenimo ga iz zemlje živih, da mu se ime nikad više ne spominje!" Ali ti, Gospode nad Vojskama, koji pravedno sudiš, koji ispituješ srca i bubrege, daj da vidim kako se njima osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Zato Gospod nad Vojskama govori protiv ljudi u Anatotu koji mi rade o glavi i govore: "Ne prorokuj više u ime Gospodnje, da ne pogineš od ruke naše!" Ovako govori Gospod nad Vojskama: "Evo, ja ću ih kazniti. Njihovi će mladići od mača poginuti, sinovi i kćeri pomrijet će od gladi. Ni ostatka neće ostati kad donesem nesreću ljudima u Anatotu u godini kazne njihove." Prepravedan si, Gospode, da bih se mogao s tobom parbiti. Samo bih jedno s tobom raspravio: Zašto je put zlikovaca uspješan? Zašto podmuklice uživaju mir? No ti, Gospode, mene poznaješ i vidiš; ispitao si srce moje, ono je s tobom. Odvedi ih kao jagnjad na klanje, sačuvaj ih za dan pokolja. Dokle će zemlja tugovati, dokle će trava na svem polju sahnuti? Zbog opačine njezinih stanovnika ugiba stoka i ptice! Jer govore: Bog ne vidi naših putova. Ako s pješacima trčeći sustaješ, kako ćeš se s konjima utrkivati? Kad ni u mirnoj zemlji nemaš uzdanja, kako ćeš onda kroz guštare jordanske? Zar je baština moja šarena ptica oko koje odasvud druge slijeću? Hajde, skupite se, sve divlje zvijeri, dođite žderati. Mnogi pastiri opustošiše moj vinograd, zgaziše nasljedstvo moje; dragu mi baštinu pretvoriše u golu pustinju, pretvoriše u pustoš, žalosna je pustoš preda mnom. Sva je zemlja pusta jer nikog u srce ne dira. Ovako govori Gospod: "Sve zle susjede svoje, koji su dirnuli u baštinu što sam je dao narodu svome Izraelu, ja ću iščupati iz zemlje njihove. Ali dom Judin iščupat ću isred njih. A kad ih iščupam, ponovo ću im se smilovati i povesti natrag, svakoga na baštinu i zemlju njegovu.