KANON MESOPUSNE NEDJELJE, glas 6.
- RAZMIŠLJANJE O POSLJEDNJEM I PRAVEDNOM SUDU -

Pjesma 1.

Irmos: Pomoćnik je on i zaštitnik moj - jer mi posta izbaviteljem: on je Bog moj! Njega ću slaviti: on je Bog Oca moga; njega ću veličati, jer se slavno proslavi.

Pripjev: Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi!

Kada dođeš, Bože, sa tisućama tisuća nebeskih anđeoskih Počela, tada učini i mene bijednika dostojnim u visinama Te susresti, Kriste!

Ne uđi sa mnom na sud, Ti koji nosiš moja djela, koji iziskuješ opravdanje i ispravljaš težnje, nego po dobrostivosti svojoj zaboravi moje zlo i spasi me, Svemogući.

Slava: Užas me hvata i strah pred neugasivim ognjem paklenim, gorkim crvom i škrgutom zubi, ali oprosti mi i otpusti, Kriste, i daj da budem među izabranicima Tvojim.

I sada: Shrvan mnoštvom napasti i opakih djela, prigibam se duhovno i tjelesno pred tobom, Prečista, i usrdno tebi vapijem: ti me podigni!

Pjesma 3.

Irmos: Učvrsti, Gospode, na stijeni zapovijedi tvojih nemirno srce moje, jer ti si jedini svet i Gospod.

Gospod dolazi i tko će podnijeti strah pred Njim? Tko će se predstaviti Njemu? Nego, pripremi se, dušo moja, za susret s Njim!

Budući da sam prestupio zapovijedi Tvoje, Gospode, kako ću se spasiti na sudu od pravedne srdžbe Tvoje? Poštedi me u vrijeme suda!

Slava: Pomiluj me, Gospode, vapijem Ti za čas kada ćeš doći s anđelima svojim da podaš svima po zaslugama djela njihovih.

I sada: Sveta i Milosna, koja si vjernima otvorila vrata nebeska, Vladarice, otvori i meni svjetlošću obasjana vrata te me izbavi vratiju smrtnih.

Sjedalan

U dolini plača, tu gdje si nas stavio, kada sjedneš, Milostivi, i započeneš sa sudom pravednim, ne objavi mojih tajna i ne posrami me pred anđelima, već me poštedi, Bože, i pomiluj

Slava: I sada: Ufanje mira, blaga Bogorodice Djevo, za tvoje jedino silno zastupništvo molim: budi milosrdna na dobrostivost ljudi i moli Milosrdnoga Boga da izbavi naše duše od svakoga zla, jedina blagoslovljena.

Pjesma 4.

Irmos: Kada prorok doču za tvoj dolazak, Gospode, prestraši se, jer se želiš roditi od Djevice i objaviti se ljudima. Stoga govoraše: Gospode, čuo sam za slavu tvoju i pobojah se: Slava moći tvojoj, Gospode!

Približio se dan, a s njime i sud je pred vratima. O dušo, budi budna jer okupljaju se carevi i kneževi, bogati i siromašni zajedno dolaze, i svaki čovjek dobiva u nasljedstvo prema tome kako je živio.

Nepodmitljiv je sud Tvoj, sudovanje je Tvoje javno: ne pomažu ni lukava rječitost ni vješto jaukanje, a ni svjedoci ne mogu dokazati istinu, jer u tebi, Bože, nalaze se tajne sviju.

Slava: Kriste moj, Riječi, daj da ne dospijem u zemlju plača i da ne vidim mjesta tame, daj da ne budem svezanih ruku i nogu izbačen iz svadbenoga šatora Tvojega, jer ja jadnik oskvrnuh bijelu haljinu besmrtnosti.

I sada: Jakosti moja i utočište, Prečista! Ti koja si zagovornica kod Boga, neosvojiva pećino, oslobodi me vječnoga pakla i ognja!

Pjesma 5.

Irmos: Prosvijetli, Čovjekoljupče, mene koji u noćnim bdjenjima žudim za tobom, i uputi me stazom zapovijedi tvojih i nauči me, Spasitelju, vršiti volju tvoju.

Nerazumljiv trepet i strah vlada, jer Gospod dolazi, a s njim i svako ljudsko djelo izlazi na vidjelo. Tko da ne zaplače nad sobom radi toga?

Poštedi, Gospode, stvorenje svoje, poštedi! Sagriješih, otpusti mi! Jer, od svih bića Ti si jedini čist i osim tebe nema nikoga bez poroka.

Slava: Nemam ni suza, ni kajanja, ni skrušenosti. Podaj mi ih zato Ti, kao Bog, Spasitelju!

I sada: Zlim mislima onečišćen i okaljan mnogim grešni padovima, molim tebe, Majko Božja, jedina bezgrešna: budi mi milosrdna i svojim me zagovorom spasi.

Pjesma 6.

Irmos: Iz sveg srca svoga zavapih k milosrdnomu Bogu i on usliša mene koji bijah u dubini Podzemlja i izbavi od propasti život moj.

U dan slavnoga dolaska Tvojega, Kriste, kad se pojaviš na nebesima i kada se postavi prijestolje i knjige se otvore, poštedi, poštedi tada, Spasitelju, stvorenje svoje.

Ništa neće pomoći kada Bog bude sudio: ni žurba, ni lukavstvo, ni slava, ni prijateljstvo: jedino moć dobrih djela tvojih, dušo moja!

Slava: Uzmi što je Tvoje, Gospode, kako ne bih čuo da si me odbacio, niti da moram poći u oganj s prokletnicima, već da počujem željeni glas koji ćeš uputiti pravednicima.

I sada: Ti nas vazda opravdavaš pred Bogom, o Bezgrešna, zato nam svima izmoli spasenje, o Prečista, kako ne bismo morali trpjeti strašne muke. Mi te priznajemo usitinu Bogorodicom!

Kondak, glas 1.

            Kada siđeš, Bože, na zemlju u slavi, i kada čitav svijet uzdrhta i kada poteče ognjena rijeka pred sudištem, te se knjige rastvore i tajne objave, tada izbavi mene od ognja neugasiva, i udostoj me da stanem s desne strane tvoje, o Suče pravedni.

Ikos:

Tvoje je sudište strašno i sud pravedan, a djela moja su žestoka. Ali, Milosrdni, ti sam mi iziđi u susret i spasi me i izbavi me muke. Izbavi me, Vladaru, udjela među jarcima i udostoj me da stanem s desne strane tvoje, o Suče pravedni.

Pjesma 7.

Irmos: Sagriješismo, bezakonje i nepravdu pred tobom počinismo, jer niti sačuvasmo niti učinismo kako si nam zapovijedio: ali, nemoj nas zauvijek kazniti, Bože otaca naših.

Gospod dolazi suditi, a tko će izdržati Njegov pogled? Uzdrhti bijedna dušo, uzdrhti, i pripremi za susret djela svoja, da ga sretneš milosrdnog i milostivog, Njega, blagoslovljenoga Boga otaca naših.

Padam nice pred Tobom i kao suze prinosim Ti riječi svoje: sagriješih i više nego bludnica, a bezakonje učinih kao nitko do sada na zemlji; ali, Vladaru, budi milosrdan sa stvorenjem svojim i prihvati me.

Slava: Ne zatvori mi tada vrata svoja, Gospode, nego ih otvori meni koji se kajem i ničice pred Tobom padam bolnim srcem, Bože, i pomiluj me, Gospode.

I sada: Kada noću Zaručnik dođe suditi zemlju, tada, o Prečista, učini da mu uzmognem izići ususret s gorućom svijećom i pokloniti se dolasku njegovu.

Pjesma 8.

Irmos: Onoga koga slave nebeske moći i pred kim drhšću kerubi i serafi, sve što god diše i sva stvorenja, slavite, blagoslivljajte i uzvisujte ga dovijeka.

Misleći na susret o Tvojem slavnom ponovnom dolasku, Gospode, bojim se prijetnje Tvoje i Tvojega njeva. Zato vapijem: spasi me sada i u vječnosti!

Ufajući se u milosrđe Tvoje, pred Tobom padam ničice, Milosrdni, moleći odrješenje za sva zla djela moja: Vladaru, nemoj me odbaciti!

Blagoslivljajmo Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospoda.

Podaj mi, Suče sviju, Bože moj i Gospode, da u onaj dan čujem željeni Tvoj glas, da ugledam Tvoje veliko svjetlo i stanove Tvoje, da vidim slavu Tvoju i raujem se dovijeka!

Hvalimo, blagoslivljajmo i klanjajmo se Gospodu, slaveći i uzvisujući ga dovijeka.

U dan suda mi se javi, Vladarice, i pohiti mi u pomoć da se oslobodim muka i ognja, da tvojim zagovorom spašen uzmognem slaviti nepobjedivu tvoju milost.

Pjesma 9.

Irmos: Neizreciv porod začet bez sjemena, besmrtan je plod Majke koja muža ne spozna, jer Božje rođenje obnavlja prirodu. Zato te sa svim narodima s pravom kao Božju Zaručnicu i Majku veličamo.

Dolazi Gospod pokoriti grešnike, a pravednike spasiti. Zaplačimo, zaridajmo i zamislimo si čuvstveno onaj dan kada će se razotkriti sve neizvjesnosti i tajne, i kada će se svakom čovjeku dati prema zasluzi njegovoj.

Danijel se pobojao časa muke, a što ću tek ja bijednik trpjeti u dan onaj strašni, o Gospode koji dolaziš? Zato mi udijeli, dok je još vrijeme, da Ti dobro i ugodno služim kako bih baštinio kraljevstvo Tvoje.

Slava: Vatra se sprema, crv se priprema za jedne, a veselje, slava, otpuštenje, nezalazeće svjetlo i pravednička radost za druge. Tko to blaženi ne želi izbjeći muku prvih te zadobiti baštinu među drugima?

I sada: Valovi me strasti muče i tonem u nasladi, o bezgrešna Djevice. Ti koja s rodila kormilara Krista, pomoćnicu ruku pruži i spasi me. Ti si jedini spas onih koji te s vjerom zovu blaženom.