U utorak, 20. studenoga 2018., u Grkokatoličkom sjemeništu u Zagrebu, predstavljena je monografija "Marčanska unija 1611. i Križevačka eparhija1777. - Ljetopis i pojmovnik", autora i nakladnika dr. med. Gorana Ivaniševića, a povodom 407. obljetnice Marčanske unije 1611. i 241. obljetnice osnutka Križevačke eparhije 1777. Monografija je obimom manja (184 stranice), ali sadržajem bogata i jedinstvena. Na početku se nalazi kronološki ljetopis koji od 1054. (godine tzv. velikog crkvenog raskola Istoka i Zapada) pa sve do 2018. donosi najvažnije datume i događaje vezane za povijest odnosa Istočne i Zapadne Crkve, a koji su osobito relevantni za nastajanje grkokatolika i osobito za obnovu crkvenog zajedništva na području Hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja. Ljetopis obuhvaća ključne datume i događaje općecrkvene povijesti i tako na jednom mjestu donosi mali povijesni okvir u kojem se može razumijeti nastanak i život grkokatoličke zajednice na našim područjima. Monografija donosi potom i pojmovnik s abecednim slijedom svih relevantnih osoba, dokumenata i pojmova u povijesti i životu katolika bizantskoga obreda na širem južnoslavenskom prostoru. Tako su na sažet i pregledan način na jednom mjestu sakupljeni najvažniji podatci o biskupima, papinskim i drugim ispravama, istaknutim crkvenim i svjetovnim osobama kao i pojmovi iz istočne, točnije bizantske, crkvene i liturgijske terminologije. Uz karte s prikazom jurisdikcijske ovlasti marčanskih (zvanih i "svidnički" i "platejski") i križevačkih biskupa, knjiga donosi i brojne popise: biskupa,  sjemenišnih rektora, papa, pećkih partrijarha i vretanijskih biskupa, kao i bibliografiju s preko 350 naslova knjiga, članaka i dokumenata vezanih uz ovu tematiku.

U prilozima koji slijede nalaze se prijepisi, prijevodi i izvorni latinski tekstovi (Isprava o sklapanju Marčanske unije 1611., Konstitucija pape Pavla VI. 1611., Apologija biskupa Pavla Zorčića 1663., Reskript Marije Terezije 1775.,  Temeljnica Križevačke eparhije 1777., pisma i članci iz kasnijih godina). Na kraju autor donosi popis sjedinjenih istočnih biskupa na području Srbije, Bosne, Srijema i Slavonije, Dalmacije, Venecije, Hercegovine i Crne Gore iz kojih se vidi jasna težnja i potreba brojnih crkvenih pastira i njihovih zajednica za crkvenim zajedništvom i ponovnim uspostavom jedinstva s Rimskom Apostolskom Stolicom. Monografija na kraju donosi i katalog nerealizirane izložbe koju je autor pripremao o 400. obljetnici Marčanske unije 2012. godine. Vladika križevački Nikola Kekić je na početku predstavljanja pozdravio, zahvalio se i predstavio autora Ivaniševića kao angažiranog vjernika grkokatoličke župe sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu, zaslužnog člana Ćirilo-Metodova kora i osobitog ljubitelja povijesti grkokatoličke zajednice i njezine liturgijske baštine. Dr. Ivanišević izradio je i vrijedan katalog za Katedralu Presvete Trojice u Križevcima i biskupsku rezidenciju te arhiv i biblioteku koji joj pripadaju. Samu knjigu i njezin sadržaj i značaj predstavio je dr. Zvonimir Kurečić, protumačivši neke ključne crkveno-pravne pojmove i povijesne događaje kojih knjiga dotiče. Dr. Ivanišević je na kraju kratkom prezentacijom slika, popis i tabelarnih prikaza izložio povijesni hod grkokatoličke Crkve, preko njezinih biskupa, koja danas živi kao Križevačka eparhija i predstavlja osobit znak i nadu crkvenog zajedništva u našoj crkvenoj i društvenoj stvarnosti.