Kancelar Križevačke eparhije đakon Livio Marijan gostovao u emisiji Hrvatske radiotelevizije "Duhovni izazovi" 17. studenoga 2018., na temu progona kršćanskih Kopta u Egiptu i stanju kršćanstva u Europi.

Video: https://hrti.hrt.hr/videostore/moviedetails?referenceId=375493403&refer=videostore%7Cmovies&customCatalogueReferenceId=duhovniizazovireligija&player=True&heading=DUHOVNI%20IZAZOVI 

blob:https://hrti.hrt.hr/28751847-f60a-466f-b15f-c1e7da2594e6