Kršćani istočno-sirskog (siro-kaldejskog) obreda u Iraku: Asirska Crkva Istoka, Kaldejska katolička Crkva, Siro-malabarska katolička Crkva, Kaldejska Crkva Indije (klikni na sliku)

https://drive.google.com/file/d/0B3ND72wxdm5id1RWWi1jQkx5dE0/view?usp=sharing

 

Siro-jakobiti, Siro-katolici, Maroniti i Siro-malankarci

“U Antiohiji učenike prvi puta prozvaše kršćanima“ (Dj 11,26)

Premda je današnji turski gradić Antakya većinski muslimanski grad, a ostatci slavne rimske i kršćanske Antiohije u njemu jedva vidljivi, obredna, teološka i duhovna tradicija drevne kršćanske Antiohije u svom siro-aramejskom izdanju nastavila je živjeti u brojnim Crkvama do danas, od Bliskog Istoka do Indije. I u tome je trajna povijesna veličina ovih raspršenih i stoljećima često nemilo progonjenih Crkava. Iz drevnog antiohijskog obreda nastali su i bizantski (carigradski) i armenski obred, a i rimski i ambrozijanski na Zapadu su posuđivali iz njega. Povijest i sudbina zapadne grane siro-aramejskih kršćana, jednako je veličanstvena i tragična kao i one istočno-sirijskih Asiraca i Kaldejaca Iraka. Zapadno-sirske kršćane se često naziva siro-antiohijskim kršćanima jer su povijesno i obredno usko vezani upravo za drevnu kršćansku Antiohiju.