Velečasni Gojislav Kovačić, umirovljeni svećenik Zagrebačke nadbiskupije, preminuo je u Svećeničkom domu sv. Josipa u Zagrebu u petak 7. lipnja 2024. godine, u 79. godini života i 54. godini svećeništva. Bio je veliki dobročinitelj i prijatelj grkokatolika, svećenika i vjernika, s kojima se redovito susretao.
 
Vlč. Gojislav Kovačić rođen je 21. rujna 1945. godine u mjestu Brleniću, u župi Krašić, od oca Dragutina i majke Kate rođ. Matko. Kršten je 24. rujna 1945. u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Krašiću, gdje je primio i sakrament potvrde 4. srpnja 1960. godine. Sedam razreda osnovne škole pohađao je u Krašiću, a osmi razred pohađao je u Pribiću. Po završetku osnovne škole primljen je u Dječačko sjemenište u Zagrebu na Šalati i upisao je Interdijecezansku srednju školu za spremanje svećenika (klasičnu gimnaziju) koju je završio maturiravši 1964. godine. U mladosti je imao prilike prisustvovati misama koje je vodio bl. kardinal Alojzije Stepinac, s kojim je bio i u rodbinskoj vezi. Po maturi u jesen 1964. godine ulazi u Bogoslovno sjemenište u Zagrebu te je kao svećenički kandidat započeo studij filozofije i teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Nakon što je završio prvu godinu studija pozvan je na odsluženje vojnog roka, zbog čega prekida studij. Nakon dvogodišnjeg ispunjenja vojne obveze u Kumanovu i Prištini vratio se u Bogosloviju u jesen 1967. i nastavio ranije započet studij. U istoj godini primio je red đakonata i red prezbiterata. Za đakona je zaređen 7. svibnja 1970. po rukama zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića, a za svećenika ga je u zagrebačkoj katedrali zaredio zagrebački pomoćni biskup Josip Lach 22. studenoga 1970. Mladu misu slavio je 29. studenoga 1970. godine u svojoj zavičajnoj Župi Presvetog Trojstva u Krašiću.
Nakon ređenja, kao mladomisnik je najprije godinu dana službovao kao duhovni pomoćnik u Župi sv. Nikole Biskupa u Jastrebarskom. Povremeno je i pastoralno pomagao u Župi sv. Marije Magdalene u Oštrcu. Potom je premješten u Župu sv. Mihaela Arkanđela i sv. Ane u Gornjem Prekrižju gdje je četiri godine, od 3. listopada 1971. do 2. prosinca 1975., službovao najprije kao privremeni župni upravitelj, a potom jedanaest godina, do 14. rujna 1986., kao župni upravitelj.
Zatim je imenovan župnikom u Župi sv. Petra Apostola u Petrovini, gdje je službu župnika vršio 36 godina, od 14. rujna 1986. do 14. rujna 2022., kada je zbog kanonske dobi umirovljen. Radio je na duhovnoj i materijalnoj obnovi župe. Zahvaljujući župljanima te raznim potporama uspio je obnoviti sve crkvene objekte (župna crkva u Petrovini, crkva u Volavju, kapele u Domagoviću, Novakima i Izimju).
Uz župničku službu u Petrovini tijekom više od 16 godina, u tri mandata, od 1. rujna 2002. do 31. siječnja 2019. godine obnašao je i službu bilježnika Jastrebarskog dekanata, a potom mu je u razdoblju od 27. srpnja 2020. do 20. svibnja 2022. bila povjerena i služba vršitelja dužnosti dekana Jastrebarskog dekanata.
Zlatnu misu, odnosno 50. obljetnicu svećeništva, proslavio je 5. kolovoza 2021. godine u Župi sv. Petra Apostola u Petrovini, u svetištu Majke Božje Snježne u Volavju.
Umirovljeničke dane živio je u Svećeničkom domu sv. Josipa u Zagrebu, pomažući kad je trebalo ispovijedati u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca na Kaptolu 28 i slaveći svakodnevno misu u kapeli Svećeničkog doma.
Uz srebrnu medalju „Jastrebarsko“ koju mu je 2021. godine uručio gradonačelnik Zvonimir Novosel, vlč. Gojislav Kovačić je dobitnik i Nagrade za životno djelo Grada Jastrebarskog.
 
Vječni mu spomen.
 
Izvor informacija: Informativna katolička agencija