Od 27. do 28. svibnja 2024. god. križevački vladika Milan Stipić, u pratnji don Mladena Vuka, voditelja Hrvatske katoličke misije za južnu Švedsku sa sjedištem u Göteborgu, i g. Kristijana Pakračića, tajnika novoosnovanog

Studija za istočno kršćansku duhovnost u Križevcima, boravio je u Stockholmu te pohodio Teološki fakultet Svetog Ignacija iz Södertälje. Posjet fakultetu imao je za cilj preliminarne razgovore o integraciji studija istočne kršćanske duhovnosti u Križevcima s ovim međunarodnim fakultetom. U ponedjeljak, 27. svibnja, na spomenutom fakultetu, biskupa Stipipća s pratnjom primio je dekan prof. Michael Hjälm zajedno s administrativnim vodstvom. Na susretu se razgovaralo o konferenciji koja je održana na fakultetu sv. Ignacija 13. - 14. svibnja ove godine, a na kojoj je sudjelovao i bogoslov Križevačke eparhije Ivan Bilić Dalmata te o budućoj međusobnoj suradnji fakulteta i Studija istočne kršćanske duhovnosti u Križevcima kojega je ovaj fakultet spreman poduprijeti. Istoga dana biskup Stipić je u pratnji don Mladena, prof. Pakračića i vodstva fakulteta pohodio sjedište  katoličke biskupije Stockholma, gdje se susreo s mjesnim biskupom i kardinalom Andersom Arboreliusom.