Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen!

Apostol: zač. 103., Rimljanima (10, 1-10)

"Mojsije piše o onoj pravednosti iz Zakona: Tko je vrši, naći će život u njoj. A pravednost iz vjere ovako veli: Nemoj reći u srcu svom: Tko će se popeti na nebo – to jest Krista svesti? Ili: Tko će sići u bezdan – to jest izvesti Krista od mrtvih? Nego što veli? Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju propovijedamo. Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospod, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spašava. Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti. Nema uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je Gospod sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju. Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen."

KONDAK: Spasitelj i Izbavitelj moj, iz groba kao Bog oslobodi od okova ljudski rod, i skrši silu paklenu, a kao Vladar treći dan uskrsnu.