Dođite narodi svega svijeta i poklonite se Bogu u trima osobama: Sinu u Ocu sa Svetim Duhom!

TROPAR, gl. 8.: Blagoslovljen budi, Kriste Bože naš, jer si učinio ribare mudracima, poslavši im Duha Svetoga, i po njima si ulovio čitav svijet! Čovjekoljupče, slava Tebi!

Blagosloven jesi, Hriste Bože naš, iže premudri lovci javlej, nizposlav im Duha svjatago, i tjemi ulovlej vselenuju: čelovjekoljubče, slava tebje.

KONDAK, gl. 8.: Kad je ono Svevišnji sišao da pomuti jezike, razdvojio je narode! Kad je pak razdavao ognjene jezike, pozvao je sve, da se opet sjedine. Stoga slavimo jednoglasno presvetoga Duha!

Stihire svetkovine Pedestnice (Cvjetni triod):

Sve nam daje Duh Sveti: Proroke šalje, svećenike usavršuje, neuke poučava, ribare učini bogoslovima i sve sjedinjuje u zajedništvo cijele Crkve. Jedne naravi i iste vlasti s Ocem i Sinom. Utješitelju, slava tebi!

Kralju nebeski, Tješitelju, Duše istine! Ti svugdje prebivaš i sve ispunjaš. Riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.    

Brzu i pouzdanu utjehu daruj svojim slugama Isuse. Ti koji si zaručnik naših duša ne ostavi nas u nevoljama. Ne udaljuj se od naših misli kad smo u napasti, već nas uvijek brani. Pristupi nam, pristupi nam upravo onako kako si uvijek pristupao svojim apostolima i sjedini nas sa sobom jer te želimo, Milostivi. Učini da sjedinjeni s tobom pjevamo Presvetome Duhu.

Presveti Duše, koji si od Oca po Sinu sišao na učenike, spasi i posveti sve koji te Bogom priznaju.

Duh Sveti je uistinu uvijek bio, jest i bit će. On nema ni početka ni kraja, uvijek je s Ocem i Sinom sjedinjen i njima istobitan. On je život i darovatelj života. On je Svjetlo i donosilac svjetla, sama je dobrota i izvor dobrote. Po njemu poznajemo Oca i slavimo Sina. Po njemu znamo za jednu moć i jednaku čast i jednako klanjanje Trojici.

Duh Sveti je svjetlo i život i živi duhovni izvor. Duh mudrosti, Duh razuma, dobri, pravi, mudri koji vlada i čisti grijehe. On je Bog i onaj koji pobožanstvenjuje. On je oganj, koji od ognja izlazi. On progovara, čini i dijeli darove. Po njemu su se proslavili svi proroci, sveti apostoli i mučenici.