Sv. Maksim Grk (16. st.), glas 4.

Pjesma 1.

Irmos: Onaj koji je bio spor na riječima bî prekrit božanskom sjenom i primi božanski napisan Zakon. Jer zbaciši sjenu s misaonih očiju, on ugleda Onoga koji jest i spozna istinitoga Duha, kojega s pjesmama uzveliča.

- Slava tebi, Bože naš, slava tebi! (nakon svakog tropara)

Učitelju koji si nekoć nahranio Izraela manom u pustinji, ispuni moju dušu presvetim Duhom kako bih ti vazda bogodostojno služio.

Vazda u pogibelji zbog oluja strasti i duhova koja mi dušu valja, u tebe polažem nadu spasenja, svedobri Tješitelju i pravi Bože.  

Tonući bespomoćno u dubinama neznanja i lijenosti teških nemara, vapijem tebi koji si sama čistoća: Izbavi od propasti dušu moju.

Slava, I sada:

Ti si jedina istinski vrt u kojem je izrastao Božanski Život sviju, Bogorodice. Učini dušu moju plodnim tlom za Sina svoga.

Pjesma 3.

Irmos: Davno nekoć jednostavna molitva moćnom Bogu svake utjehe koju poniznom dušom  izreče proročica Ana, raskine okove neplodnosti i oslobodi nerotkinju nepodnošljive sramote.

Velika je spoznaja tvoje dobrote, presveta Trojice jer ona obnavlja u nama ono što je stvoreno prema tvom božanskom liku, kojega si neizrecivo objavio čudesnim utjelovljenjem Jednoga od Trojice.

Učitelju, uresi um moj svojim svetim darima i mislima svetog strahopoštovanja, kako bih u smirenju i pobožnoj predanosti svoje duše slavio tebe, Tješitelja božanskoga.

Molim se tebi, Učitelju, ne daj da me unište skriveni pokreti moje puti što ih u meni bude strasti  ponosa i oholosti jer mi baš oni najteže onečišćuje ranjenu dušu.

Slava, I sada: Samilosno pogledaj na tvrdokornost moha srca, preslavna Bogorodice, i rasvijetli tamu duše moje.

Kondak, glas 1.

Pjesmama dostojno proslavimo i veličajmo Život svega, vječnotekući Izvor božanskih darova, presvetoga Duha koji je istobitan s Ocem i jednakovječan Sinu te ga vjerom kao Boga častimo.

Pjesma 4.

Irmos: O Riječi i Kralju kraljeva, koji si se jedini rodio od Onoga koji ti je istobitan, od Oca koji je bez uzroka. Uz tebe je Duh tvoj koji ti jednak u moći i kojega si kao Dobrotvorca poslao učenicima svojim i koji ti pjevaju: Slava moći tvjoj, Gospode!

Gospode, učini me dostojnim čuti topliko željeni tvoj poziv. kojim ćeš sve svete svoje pozvati u svoju svadbenu dvoranu.

Osuđena čovjeka kojega je prevario otac laži ti si potražio, spasio i uzdignuo, trojedini Bože. Ojačaj svojom nebeskom snagom moje srce koje je otežalo od tuge i u dobru utvrdi misli moje.

Strahom Božjim poput čavla rani moje razmišljanje koje je opsjednuto putenošću, i prestraši mi dušu mislima o vječnoj propasti.

Slava, I sada: Molitvama svojim, Preslavna, utvrdi me u strahopoštovanju i ljubavi prema Bogu jer opasno tonem u duševnim dvojbama.

Pjesma 5.

Irmos: Prosvijetljena djeco Crkve, primite vatrenu rosu Duha, očišćenje grijeha koje donosi oslobođenje, jer evo iz Siona je Zakon izišao: blagodat Duha u ognjenim jezicima.

Vodi moj život prema svojim spasonosnim zapovijedima, nadstvarna Trojice i prosvijetli mi dušu svojim životom, ja ti se molim.

Dobrohotno me odriješi uza teških prijestupa koje me sapinju, o Svedobri, i podari mi krila po ljubavi za čistoćom.

Po tvojoj božanskoj blagodati, Tješitelju, prosvijetli mi dušu koja je potamnjena strastima i odagnaj od nje duboku tamu zablude.

Slava, I sada: Odagnaj od moje duše zle misli, koje ju stalno napadaju, Čista, i prizovi mi dušu k razumnosti jer je zbog prekršaja božanskih zapovijedi postala nerazobritom.

Pjesma 6.

Irmos: Kao što si spasio Jonu proroka iz utrobe morske nemani, Kriste Gospode, očišćenje i spasenje naše, ti si zasjao od Djevice kako bi od propasti izbavio Adama, u čijem padu je sav naš rod pao.

Davim se u svojoj zatrovanoj duši koja je ogorčena tjelesnim strastima, utapajući se kao u bezdanu, molim ti se, Spasitleju: vrati mi život po potovima izvora koji je u tebi.

Pred svim tvojim otajstvima priliči velika tišina i šutnja jer ti si Trojica jedne Biti koja je  sjedinjena bez miješanja. Spasi, nestvorena Trojice, mene koje sam stvorenje tvojih ruku.

Razumom sam pao u opasne pogibli i posve me obuzela tjeskoba, i upadam u različite nesreće. Valjam se poput broda na valovima mora. Predobri Tješitelju, izbavi me žurno od ove pogubne nevolje, ja ti se molim.

Slava, I sada: Spotaknuo sam se teškim padom, raskinuvši svoje zavjete tvom Sinu. Ipak ti se molim, Bezgrješna, kao izvoru milosrđa i bezdanu dobrote i ljubavi, moli ga da mi bude milostiv.

Kondak, glas 2.:

Presveti Duše, živote, svjetlosti i utjeho, nado i radosti sviju: udijeli svoje darove onima koji te ispovijedaju Bogom,  jednakoslavnom Ocu i Sinu, i podari im oproštenje grijeha.

Pjesma 7.

Irmos: Zvuk milozvučnih glazbala pozivao je ljude da se klanjaji bezdušnim idolima izlivenim od zlata, ali je svjetlosna blagodat Tješitelja učinila da kliču: Blagoslovljena budi jednakomoćna i subespočetna sveta Trojice!

Očisti me od svega zla i zlih djela, Spasitelju, i obogati presvetim darima božanskoga Tješitelja mene koji pjevam: Blagoslovljen budi, Bože otaca naših!

Smekšaj mi srce koje je tvrđe od bilo kojeg željeza i kamena, Spasitelju, kako bih spašen s iskrenim kajanjem klicao: Blagoslovljen budi, Bože otaca naših!

Zarobljen i pritisnut zlim i grješnim navadama, pred tobom, Svedržiteljem, padam i molim: Oslobodi me ovih okova zla.

Po svojoj silnoj moći i dobroti okrijepi mi grijehom onemoćalu dušu da bih spašen klicao: Blagoslovljen budi, Bože otaca naših!

Slava, I sada: Udostoj se prosvijetliti mi razum i dušu božanskim mislima i usrdnim pokajanjem, koji su omračeni grijehom, ti koja si puna blagodati Božje, kako bih ti s arkanđelom pjevao: Raduj se, Vladarice!

Pjesma 8.

Irmos: Trosjajni lik Božanstva razvezuje okove i orošava plamen, a sve stvoreno ga  blagoslivlja kao Dobročinitelja i Spasitelja i Dovršitelja svega!

Oslobodi me od razarajućeg plamenja nepoštenih misli, Isuse moj, kako bih te čistim srcem slavio.

S tvojim bestjelesnim služiteljima pjevamo ti hvale, svevišnja i svedržiteljna Trojice, mi, tvoje sluge od praha načinjene, i uzvisujemo te uvijeke!

Istjeravši iz duše razorne navale nevidljivih mojih neprijatelja, Tješitelju, udostoj me ispuniti blagodaću svojom.

Udostoj me uslišanja, Tješitelju, svih pravednih molbi koje bdijući s ljubavlju i strapoštovanjem preda te iznosim.

Blagoslivljajmo Oca i Sina i Svetoga Duha Gospoda.

I sada: Preslavna, učini me ljubiteljem božanske mudrosti Istine, i ispravi mi pute strahopočitanjem i ljubavlju.

Pjesma 9.

Irmos: Raduj se, Kraljice, slavo majki i djevica! Tebe ni najvještija, ni najizvrsnija usta ne mogu dostojno hvaliti, a svaki um zastaje pred neshvatljivim tvojim porodom: Stoga te vi veličamo.

Spasitelju, Prosvjetitelju i Branitelju moj: po molitvama prečiste svoje Majke ne liši me svoje  božanske radosti.

Sa strahopoštovanjem padam nice, ja koji sam od praha, i s nebeskim silama se klanjam, vapeći ti s ljubavlju: Presveta Trojice, slava tebi!

Spasi mene koji pjevam, hvalim i slavim vlast tvoje nedostižne slave.

Pouči me dobrom životu, poslušnošću zapovijedi i razumijevanju božanskih istina, Božanski Tješitelju, kako bih te dostojno veličao.

Slava, I sada: Presveta Bogorodice i božanska Posrednice, prenesi moju skromnu molbenicu božanskom Tješitelju, ja te molim.

I zatim stihire:

Spasi od nevolje slugu svoga, Tješitelju Dobri, i u svojoj ljubavi pogledaj nam tvrdoću moga srca te mi prosvijetli dušu.

Uistinu je dostojno veličati tebe, Riječi Božja, pred kojim u zadivljenosti drhte kerubini i kojega proslavljaju nebeske vojske: Kriste, Darovatelju života, koji si nepromjenjeno utjelovljen od Djevice.

Uistinu je dostojno veličati te pohvalama i sa strahopoštovanjem ti pjevati, Predobri i Presveti, Uzdržitelju našega života, Veliki i Divni, koji s Ocem i Sinom kraljuješ kao Bog nad svim vidljivim i nevidljivim, Božji Duše koji od Oca proishodiš.

Slava: S božanskim hvalama pjevamo ti kao Bogu: Ocu , Sinu i božanskom Duhu, trojstvenoj Moći i jedinstvenoj Vlasti.

I sada: Vladarice i Majko Otkupiteljeva, primi molbe nedostojnih svojih slugu i udjeli im oproštenje grijeha i ljubav za prevednim i Boga dostojnim životom.

Preveo: Livio Marijan