Tijekom Velikoga posta u mnogih našim crkvama, a tako i u Konkatedrali sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu, srijedom i petkom služit će se posebno bogoslužje “Liturgija pretposvećenih darova“. Ovo pokorničko velikoposno bogoslužje sastoji se od dva dijela: Večernje i službe pričesti. Međutim, struktura Večernje nije ona sabaitsko-palestinskog tipa koja je ubičajena u sadašnjem časoslovu bizantskog obreda, već carigradskoga katedralnog tipa. Drugi dio službe sastoji se od svečanog prenašanja posvećenih svetih Darova sa proskomidikona na oltar istim načinom kao i na Velikom ulasku na liturgiji te pričesti vjernika... Članak: klikni na sliku