Grkokatoličke crkve u Kričkama i Baljcima sagradio Valentino Presani, učenik glasovitog talijanskog kipara Antonia Canove

 

Crkva u Kričkama početkom 20. st.

Ivo Glavaš, “Šibenik in“, 5. 05. 2018.

Šibenski konzervator i gradski vijećnik Ivo Glavaš novu je kolumnu posvetio prekrasnim crkvama u mjestima Kričke i Baljci na istoku Petrovog polja u zaleđu Drniša. Riječ je o dvije posve identične grkokatoličke crkve: crkva Bogorodičinog Pokrova u Kričkama i crkva Preobraženja Gospodinovog u Baljcima.

Obje crkve projektirao je i u rekordnom roku za grkokatolike sagradio talijanski arhitekt iz grada Udina Valentino Presani, učenik jednog od najvećih kipara u povijesti Italije Antonija Canove. Grkokatolici imaju istočni, grčki vjerski obred, ali su u uniji s katolicima i priznaju Svetog Oca papu za vrhovnog poglavara. Od 1826. godine Valentino Presani zaposlen je kao inženjer u vrijeme tzv. Druge austrijske uprave u Zadru u Direkciji javne gradnje. Na tom mjestu je radio punih dvanaest godina. Glavni zadatak Valentina Presanija, zbog kojeg je došao u Dalmaciju i Zadar, bila je izgradnja ceste od Svetog Roka u Lici preko prijevoja Mali Alan i Tulovih greda u Dalmaciju. Tom cestom, kojom je prvi put spojena Dalmacija s Likom i kontinentalnom Hrvatskom, i danas se prometuje. Možete je lako vidjeti ako se prije ulaska u tunel sv. Rok s dalmatinske strane zagledati uvis prema Tulovim gredama. U čast izgradnje ceste u mjestu Podprag ispod Malog Alana, po nacrtu Valentina Presanija, 1832. godine sagrađena je prelijepa crkvica sv. Frane u tada modernom klasicističkom duhu nalik na antičke hramove.

Bez obzira na sudjelovanje u ozbiljnim projektima cestogradnje u Dalmaciji, svoja najvažnija djela Valentino Presani ostavio je baš u zaleđu Drniša u Kričkama i Baljcima. Crkve koje je tamo sagradio za grkokatoličke vjernike, iako skromne izgledom i dekoracijom, primjer su arhitekture klasicizma u Dalmaciji, a o njima i njihovom graditelju Valentinu Presaniju znamo jako malo ili gotovo ništa. Prema Presanijevim osobnim bilješkama, izgleda da je crkvu Bogorodičinog Pokrova u Kričkama sagradio za svega 97 radnih dana što je i sa stajališta današnje tehnologije veliki uspjeh. Nismo sigurni kad je točno Presani sagradio crkve u Kričkama i Baljcima, ali smatra se da je to bilo negdje oko 1829. godine. U svakom slučaju obje crkve su sagrađene do 1838. godine kad je Valentino Presani premješten na novu dužnost u Trst. 

Iza Valentina Presanija u Dalmaciji ostala su četiri sagrađena objekta, od čega dva u našoj županiji u zaleđu Drniša. Pored toga sve što znamo o boravku i graditeljskoj aktivnosti Valentina Presanija u Dalmaciji svodi se na jedan znanstveni rad iz sada davne 1979. godine u kojem je još i izostavljena Presanijeva crkva u Baljcima. Kako je Presani pao u zaborav, tako su dugo bile posve zapuštene i urušene obje njegove crkve. A o burnoj i teškoj sudbini grkokatolika kroz povijest na ovim prostorima da i ne govorimo. O tome bi se doista mogao napisati roman.

Nakon svega, crkva Bogorodičinog Pokrova u Kričkama posljednjih godina se obnavlja kako bi u budućnosti poslužila kao centralno obredno mjesto za grkokatolike u Dalmaciji. (Izvor: www.šibenik.in)

Kričke

Baljci