Gospode, Bože vječni, Svjetlosti koja nema početka ni kraja, Stvoritelju svega stvorenoga, izvore milosrđa, more dobrote, nedokučiva dubino čovjekoljublja: Ti dopuštaš da nas svjetlost tvoga lica obasjava i da sja u našim srcima. Ti nam, Duhovno Sunce pravde, ispunjaš srca svojom radošću. Pouči nas da neprestano razmatramo tvoje zapovijedi, da po njima živimo i trajno ispovijedamo tebe, našega Vladara i Dobročinitelja. Upravljaj djelima naših ruku po svojoj volji. Nadahnjuj nas da pod tvojim vodstvom činimo tebi ugodna i prihvatljiva djela. Tako ćemo, premda nedostojni, moći slaviti tvoje presveto ime, Oca, Sina i Svetoga Duha, jedno Božanstvo i jedno Kraljevstvo, kojemu pripada svaka čast, slava i klanjanje, sada i u vijeke. Amin.

Ti zapovijedaš svjetlosti i ona svijetli. Ti činiš da sunce obasjava pravedne i nepravedne, dobre i zle. Ti donosiš svanuće dana i svemu svijetu svjetlost darivaš. Prosvijetli i naša srca, Svevladaru, i udijeli nam milost da ti ovoga dana omilimo. Čuvaj nas od svakoga grijeha i svakog zlodjela. Izbavi nas od svih strijela što lete danju i od svake neprijateljske sile, po molitvama prečiste naše Bogorodice, tvojih bestjelesnih služitelja i nebeskih sila, i svih svetih koji ti omilješe  kroz sve vjekove. Jer tebi pripada da nam se smiluješ i da nas spasavaš, Bože naš, i tebi iskazujemo slavu, Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vjekove vjekova. Amin. (Horologion – Časoslov, Međučasje Prvog časa)