Maja Petrinec, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split, Članak u: Starohrvatska prosvjeta III. serija - svezak 41/2014

 
Bizantski križ (enkolpion), Crkva sv. Križa, Nin, Dalmacija

U radu se razmatraju pojedini arheološki nalazi (relikvijarni i pektoralni križevi, naušnice, ogrlice, aplike i privjesci) bizantske provenijencije koji pripadaju razdoblju 10. i 11. stoljeća. Na osnovi analize navedenih nalaza pokušava se odrediti položaj Hrvatske i susjednih joj istočnojadranskih sklavinija u odnosu na prostor koji je D. Obolensky označio kao Byzantine Commonwealth.

Članak: https://hrcak.srce.hr/file/242539 ili klikni na sliku (https://drive.google.com/file/d/1TSBum1lpFAoP4EMk5lcXcWQhYNhRLeD9/view?usp=sharing )