Sve nam daje Duh Sveti: Proroke šalje, svećenike usavršuje, neuke poučava, ribare učini bogoslovima i sve sjedinjuje u zajedništvo cijele Crkve. Jedne naravi i iste vlasti s Ocem i Sinom. Utješitelju, slava tebi!

Dođite narodi svega svijeta i poklonite se Bogu u trima osobama: Sinu u Ocu sa Svetim Duhom. Otac je prije svih vjekova rodio Sina koji je bespočetan i zajednovladajući s Ocem, a Duh Sveti u Ocu zajedno slavljen sa Sinom. Ovo je jedna sila, jedna narav, jedno božanstvo. Njemu se klanjamo i svi kličemo: Svet si Bože koji sve činiš po Sinu, sudjelovanjem Svetoga Duha! Sveti Besmrtni, Duše Utješitelju, koji od Oca izlaziš i u Sinu prebivaš. Trojice Sveta, slava tebi!

Kralju nebeski, Tješitelju, Duše istine! Ti svugdje prebivaš i sve ispunjaš. Riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.    

Brzu i pouzdanu utjehu daruj svojim slugama Isuse. Ti koji si zaručnik naših duša ne ostavi nas u nevoljama. Ne udaljuj se od naših misli kad smo u napasti, već nas uvijek brani. Pristupi nam, pristupi nam upravo onako kako si uvijek pristupao svojim apostolima i sjedini nas sa sobom jer te želimo, Milostivi. Učini da sjedinjeni s tobom pjevamo Presvetome Duhu.

Presveti Duše, koji si od Oca po Sinu sišao na učenike, spasi i posveti sve koji te Bogom priznaju.

Duh Sveti je uistinu uvijek bio, jest i bit će. On nema ni početka ni kraja, uvijek je s Ocem i Sinom sjedinjen i njima istobitan. On je život i darovatelj života. On je Svjetlo i donosilac svjetla, sama je dobrota i izvor dobrote. Po njemu poznajemo Oca i slavimo Sina. Po njemu znamo za jednu moć i jednaku čast i jednako klanjanje Trojici.

Duh Sveti je svjetlo i život i živi duhovni izvor. Duh mudrosti, Duh razuma, dobri, pravi, mudri koji vlada i čisti grijehe. On je Bog i onaj koji pobožanstvenjuje. On je oganj, koji od ognja izlazi. On progovara, čini i dijeli darove. Po njemu su se proslavili svi proroci, sveti apostoli i mučenici.

(Pentekostarion - Cvjetni triod, Služba blagdana Pedesetnice)